Facebook Chat

Hỏi đáp pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

Thành viên hộ gia đình đã tách khẩu có phải...

Hỏi: Gia đình tôi sang nhượng đất vườn thì được yêu cầu xác nhận hộ...

Xem thêm  

Có phải công chứng văn bản đồng ý bán đất...

Hỏi: Đất của gia đình tôi được cấp chung cho cả hộ. Bây giờ chúng tôi...

Xem thêm  

Có được khai sinh cho con theo quê quán của cha...

Hỏi: Mình với chồng cưới được 3 tháng rồi. Và có bầu trước khi cưới,...

Xem thêm  

5 người cùng khiếu nại thì được cử bao nhiêu...

Hỏi: Cho hỏi, theo quy định mới nhất nếu 5 người cùng khiếu nại về một...

Xem thêm  

Phân biệt chỉ bản và danh bản

Hỏi: Danh bản và chỉ bản khác nhau như thế nào trong hoạt động tạm giữ,...

Xem thêm  

Người khiếu nại có được ủy quyền cho người...

Hỏi: Cho hỏi, tôi muốn khiếu nại quyết định hành chính do UBND ban hành....

Xem thêm